تمدید مهلت برنامه پژوهشی جندی شاپور
تمدید مهلت برنامه پژوهشی جندی شاپور
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مهلت شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 26 مرداد 1396 (17 اوت 2017) تمدید شد. 
١٣٩٦/٠٣/٢٤
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مهلت شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 26 مرداد 1396 (17 اوت 2017) تمدید شد. متقاضیان می‌توانند جهت ارسال مدارک به سامانه ثبت طرح‌های مرکز (طوبی) به آدرس tuba.cissc.ir مراجعه نمایند.