نخستین نشست بین‌المللی گردشگری علمی و بوم گردی
نخستین نشست بین‌المللی گردشگری علمی و بوم گردی
نخستین نشست بین‌المللی گردشگری علمی و بوم گردی
نخستین نشست بین‌المللی گردشگری علمی و بوم گردی - مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با همکاری دانشگاه یزد - 26 و 27 بهمن 1395 پردیس مهریز دانشگاه یزد
١٣٩٥/١٢/٠١
در راستای تحقق همکاری‌های علمی بین‌المللی میان استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های برقراری دیپلماسی علم و فناوری، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی نخستین نشست بین‌المللی گردشگری علمی و بوم گردی را با همکاری دانشگاه یزد در تاریخ 26 و 27 بهمن 1395 در پردیس مهریز این دانشگاه برگزار نمود. با توجه به اهمیت گردشگری در دوران پسا تحریم و همچنین تقاضای دانشگاه یزد، موضوع گردشگری با محوریت اشکال پایدار آن یعنی گردشگری دوستدار طبیعت یا بوم گردی و همچنین گردشگری علمی برای این نشست بین‌المللی انتخاب شد. در این راستا، استادان و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های ایران و همچنین صاحبنظران خارجی از کشورهای آرژانتین، اسپانیا، نیوزیلند، ژاپن و چین برای شرکت در این برنامه دعوت شدند. این نشست در قالب افتتاحیه و همچنین چهار پنل تخصصی با عنوان گردشگری پایدار و سیاستگذاری، گردشگری طبیعت مدار و بوم گردی، میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی، گردشگری و توسعه پایدار و چشم اندازهای گردشگری ایران و یزد برگزار شد.