چاپ کتاب مصور Iran’s Higher Education and Research Institutes: A Pictorial Account از سوی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
چاپ کتاب مصور Iran’s Higher Education and Research Institutes: A Pictorial Account از سوی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
نخستین جلد از کتاب های مصور مستند‌سازی توانمندی‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران با عنوان Iran’s Higher Education and Research Institutes: A Pictorial Account  از سوی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده‌ است.
١٣٩٦/٠٥/٢١
نخستین جلد از کتاب های مصور مستند‌سازی توانمندی‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران با عنوان Iran’s Higher Education and Research Institutes: A Pictorial Account  از سوی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده‌ است.
این کتاب که در 204 صفحه و با 218 عکس به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است، حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های علمی و پژوهشی 21 دانشگاه و 17 پژوهشگاه کشور است.