دعوت از پروفسور ماریا ناتی ویداد کارپینترو سانتاماریا در قالب برنامه سیمرغ
دعوت از پروفسور ماریا ناتی ویداد کارپینترو سانتاماریا در قالب برنامه سیمرغ
دعوت از پروفسور ماریا ناتی ویداد کارپینترو سانتاماریا در قالب برنامه سیمرغ
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب برنامه سیمرغ، اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی در زمینه امنیت انرژی از سوی خانم پروفسور ماریا ناتی ویداد کارپیترو سانتاماریا استاد دانشگاه پلی تکنیک مادرید و متخصص حوزه انرژی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت 1396 نمود.
١٣٩٦/٠٢/٢٧
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب برنامه سیمرغ، اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی در زمینه امنیت انرژی از سوی خانم پروفسور ماریا ناتی ویداد کارپیترو سانتاماریا استاد دانشگاه پلی تکنیک مادرید و متخصص حوزه انرژی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت 1396 نمود.
این سخنرانی‌ها با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه اصفهان برگزار شد، لازم به ذکر است برنامه سیمرغ مرکز با هدف دعوت از پژوهشگران، استادان و صاحبنظران برتر بین‌المللی برای سخنرانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی ایران اجرا می‌شود.