تصویب 102 طرح مشترک پژوهشی بین‌المللی در 1395
تصویب 102 طرح مشترک پژوهشی بین‌المللی در 1395
١٣٩٦/٠٢/١٣
در سال 1395، مرکز اقدام به تصویب 102 طرح مشترک پژوهشی بین‌المللی از بین 205 درخواست دریافتی در قالب برنامه‌های جندی‌شاپور، ایکارد و برنامه دعوت برای پژوهش‌های مشترک نمود. شمار همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و مدارس بین‌المللی حمایت شده توسط مرکز در سال گذشته بالغ بر 42 مورد بود.