حمایت مالی از 4 کارگاه و همایش بین‌المللی
حمایت مالی از 4 کارگاه و همایش بین‌المللی
١٣٩٥/٠٥/٣٠
در جلسه مورخ 20/5/95 شورای هماهنگی فعالیت­های علمی بین­‌المللی مرکز مطالعات و همکاری­‌های علمی بین­‌المللی حمایت مالی از 4 کارگاه و همایش بین‌المللی، دو مورد دانشجویان دکترا برای ارائه مقاله در همایش‌های بین‌المللی و یک طرح مطالعاتی به تصویب رسید.