درباره ما
مقدمه
در اجرای یادداشت تفاهم همکاری منعقعده میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشورمان و مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) و به منظور گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج کشور، دفتری با نام "مرکز همایش های علمی بین المللی (ISMO)" در فروردین ماه سال 1378 تأسیس شد. این مرکز در راستای گسترش فعالیت‌ها در چارچوب ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رفع برخی از نیازهای پژوهشی کشور از جمله همکاری‌های علمی بین‌المللی از مرداد ماه سال 1380 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی با عنوان جدید "مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی" ادامه فعالیت داد.

اهداف و وظایف
1. مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی و توسعه علمی کشور با استفاده از متخصصان و کمک تشکل‌های تخصصی و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی.
2. برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی.
3. گسترش و تسهیل ارتباط علمی میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و مراکز علمی و بین‌المللی با توجه به اولویت‌های پژوهشی و مزیت‌های نسبی کشور.
4. شناسایی امکانات علمی بین‌المللی برای رفع نیازهای پژوهشی کشور.
5. بررسی و ارزیابی میزان حضور مستمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های تولید دانش در جهان و کمک به ارتقاء آن.

برنامه راهبردی مصوب مرکز
طرح تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در اردیبهشت 1385 مطرح شد و طی شش ماه کار کارشناسی تدوین آن عملی شد. در تدوین این برنامه مدیران معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران معاونت فناوری و رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات همکاری کردند. کلیه اهداف و برنامه‌های اولویت بندی شده از طریق نظرخواهی از افراد مطلع با همکاری مرکز بدست آمده است. برنامه راهبردی با توجه به سند چشم‌انداز کشور و با هدف ارتقاء سطح روابط بین‌المللی کلیه مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است. این برنامه در تاریخ 1388/12/25 در جلسه هیأت امنای مرکز مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه های عمده مرکز
1. حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی بین‌المللی در مراکز علمی کشور
2. برنامه دعوت برای پژوهش مشترک ( ICRP )
3. برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
4. پشتیبانی از حضور ایران در سزامی
5. حمایت از شرکت دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی
6. دعوت از اندیشمندان در قالب برنامه سیمرغ
7. انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه شناخت فضای علم و فناوری کشور و امکانات بین‌المللی
8. حمایت از سفرهای علمی
9. برگزاری همایش‌های سالانه همکاری‌های علمی بین‌المللی
10. پی‌گیری تفاهم نامه‌های موجود بین وزارت علوم و سایر کشورها
11. سایر فعالیت‌ها (تواس‌، سرن‌، هفته پژوهش‌، رتبه‌بندی‌، کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی)
اعضای هیأت امناء
اعضای حقوقی:
1- دكتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2- دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
3- دكتر سعیده لطفیان؛ سرپرست مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر هیات امنا
4- دكتر حسین سالار آملی؛  رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و عضو هیات امنا
5- دكتر وحید احمدی؛ معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- دكتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
اعضای حقیقی:
1.   دكتر احمد اکبری؛ عضو هیات امناء
2.   دكتر حسین سالار آملی؛ عضو هیات امناء
3.   دكتر سید محمد کاظم سجادپور؛ عضو هیات امناء
4.   دكتر بهزاد سلطانی؛ عضو هیات امناء
5.   آقای حسن قشقاوی؛ عضو هیات امناء
6.   دکتر محمد محمودی میمند؛ عضو هیات امناء
اعضای کمیسیون دائمی
1. دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه  
2. دكتر حسین سالارآملی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی 
3. دكتر سعیده لطفیان؛ سرپرست مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر كمیسیون‌دائمی
4. دکتر حسین راغفر؛ عضو كمیسیون دائمی
5. دکتر محمدرضا تخشید؛ عضو كمیسیون دائمی
6. دکتر مصطفی ترک زهرانی؛ عضو كمیسیون دائمی
7. دكتر عطااله کوهیان؛ عضو كمیسیون دائمی
مصوبات هیئت امنا
...
مصوبات کمیسیون دائمی
...