برنامه حمایت از کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های بین‌المللی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای کمک به ارتقای کیفیت و کمیت همکاري‌هاي علمی و تبادل افکار و آرا میان صاحب­نظران داخلی و خارجی، برگزاری همایش‌ها و کارگاه­­های بین‌المللی را به منظور تقویت همکاري‌هاي علمی، آشنایی بیشتر با دیدگاه‌هاي اندیشمندان سراسر جهان و برقراري ارتباط آ­­­ن­ها با پژوهشگران داخل کشور در دستور کار خود قرار داده است.
 
مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال تقاضا برای شرکت در برنامه
 
§         فرم تقاضای شرکت در برنامه حمایت از همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی
§         سوابق علمی برگزارکنندگان همایش و کارگاه بین­المللی
§         شرح حال علمی سخنرانان و مدرسان خارجی
§         نامه تاییدیه رسمی معاونت پژوهشی یا مدیر کل امور بین‌الملل دانشگاه یا مراکز پژوهشی طرف ایرانی
§         نامه تاییدیه مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی


زمان دریافت تقاضا و اعلام نتایج
 

دریافت تقاضا‌های ارسال شده به مرکز دوبار در سال در اول خرداد و اول آذر 1396 بوده و اعلام نتایج نیز در آخر تیرماه و آخر دی ماه 1396 صورت خواهد گرفت.