پروژه‌های منتخب سال 1391 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Inra/Agroکاشانبررسی پایداری اسانس‌های مورد استفاده در فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش‌های پیش تغلیظ استخراج میکروی فضای فوقانی،کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنجی جرمی و کمومتریکسChristophe Cordellaسعید معصوم1
Parisصنعتی اصفهانکاربردهای جبر دیفرانسیل محاسباتی در هندسه و معادلات دیفرانسیلJoel Merkerامیر هاشمی2
Montpellierتربیت مدرستکامل درون گونه‌ای یوری هالینیتی در ماهیان استخوانیJehan-H. Lignotصابر خدابنده3
Inst Dastrophsoueپیام نورمطالعه امواج مگنتوهیدرودینامیکی در لوله‌های شار اتمسفر خورشیدSerge Koutchmyاحسان توابی4
Paul Sabatierتهرانمطالعه تبارشناختی و جغرافیای زیستی سرده‌های گلابی(خانواده گل سرخ)، گل ماهور(خانواده گل میمون) و درمنه (خانواده کاسنی) در ایرانLaurel Civeyrelفریده عطار5