پروژه‌های منتخب سال 1390 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Inst Albert Bonniotتهرانمدل‌سازی دینامیکی مکانیسم‌های اپی ژنتیک بر اساس معادلات کینتیکSaadi Khochbin

علی مسعودی‌نژاد

1
IMEP UMR CNRSموسسه ملی اقیانوس شناسیبررسی مقایسه‌ای تغییرات سطح آب دریای خزر با تغییرات آب و هوایی منطقه در ده هزار سال گذشته: ارائه مدلی ساده از اثرات تغییرات جهانی سطح تراز آب دریاهاPhilippe Ponelوحید چگینی2
Picardie Jules Verneخواجه نصیرالدین طوسیطراحی و ساخت اطلس سه بعدی چند شیوه‌ای از رشد سر نوزادانFabrice Walloisحمید ابریشمی‌مقدم3
Inst Levolution Motpelleirشهید بهشتیمنشا همزیستی و گونه‌زایی نزد موش خانگی: یک بررسی ژنومیکPierre Boursotحسن رجبی 4
LTSIصنعتی شریفتشخیص و پیشگویی آریتمی‌ها و اختلالات ریتم قلبی از روی سیگنال‌های قلبیLotfi Sendhadjiمحمد‌باقر شمس‌الهی5
Artset Me Tiers Paristechتهرانبهینه‌سازی همزمان طراحی محصول و فرایند در سیستم‌های تولیدیJean Y. Dantanرضا توکلی‌مقدم6
Inst Appliqueesصنعتی شریفهماهنگ‌سازی مدیریت تولید و موجودی‌ها در زنجیره‌های تامین پایدارArmand Baboli محمدرضا اکبری7
CNRSتهرانجنبه‌های همولوژیکی و ترکیباتی جبر جابجایی و هندسه جبریMarc Chardinسیامك یاسمی8