پروژه‌های منتخب سال 1387 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه    مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
INRAسازمان تحقیقات علمی و تکنولوژی ایرانغربال‌گری سویه‌های بومی باکتری‌های لاکتیک به منظور جداسازی متابولیت‌های ثانویه مفید برای سلامت انسانChobert J.-Marcسعید میردامادی1
Picardie Jules Verneشهید چمران اهوازکنترل پیشرفته ماشین‌های الکتریکی آسنکرون چند‌فازه در حالت نرمال و قطع فازFrank Betinرضا کیانی‌نژاد2
Lobo GBSAتهرانبررسی تولید همزمان حشره‌کش بیولوژیک و پروتئاز قلیایی بوسیله باکتری باسیلوس تورینجنسیسCharles Ghommidhرحمت ستوده 3
Pierre Et Marie Curieپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران NMP   حذف آلاینده آلی از پساب به کمک لایه نازک اکسید تیانیوم ایجاد شده بوسیله فرایند پلاسماFarzaneh Arefiرضا جعفری4
Laboratoire Daerologie هرمزگانتوصیف، شناسایی منابع، و بررسی تحول و تکامل ذرات معلق در هوای شهر تهرانCathy Lionsseسید محمد تقوی5
Equipadaptationتربیت مدرسگامی در جهت کمک به حفظ ذخایر ماهی آزاد خزرGuy Charmantireصابر خدابنده6
La Sorboneتهراناطلس روستایی ایرانBernard Hocardحسن‌علی فرجی7
Montpellier Iiتهرانبررسی رفتار صوتی چوب توت سفید با هدف ارتقاء آنJoseph Grilکامبیز پورطهماسی8