همایش های برگزار شده
سال 1392
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1اولین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی1392/8/28مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدراقم
2دومین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی1392/8/26-27مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدراتهران
3گفتگوهاست در این راه1392/12/7-10دانشگاه الزهراء (س)تهران

سال 1391
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1اولین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی1391/2/30-31مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدراتهران
2چشمۀ حکمت1391/3/2-4--تهران
 
سال 1390
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1اسرار دانش1390/3/3-5--تهران

سال 1389
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1امپریالیسم علمی1389/2/11-12الزهراء(س)تهران

سال 1386
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1اجلاس بین المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای
عضو سازمان کنفرانس اسلامی
1386/2/9-10معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتهران
2سمینار بین‌المللی جوامع یادگیرنده1386/6/10-14مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانتهران
3ششمین همایش بین‌المللی نجوم شرقآبان ماه  1386‌ صنعتی شریفتهران

سال 1385
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1سفر آقای دکتر منیر فاشه1385/1/15-23الزهراء (س)، تربیت‌مدرس، تربیت‌معلمتهران
2اجلاس بین المللی شاخص‌های دانشگاه‌های برتر جهان اسلام1385/11/30-12/02معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتهران

سال 1384
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1مدرسه بین‌المللی ساختار الکترونی و کاربرد آن در علم مواد 1384/2/5-16صنعتی اصفهاناصفهان
2دومین کارگاه بین‌المللی ماده چگال محاسباتی1384/2/6-17صنعتی اصفهاناصفهان
3کارگاه آموزشی علوم شناختی و نوروفلسفه1384/2/13-16مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانتهران
4نهمین همایش بین‌المللی ابرساختار‌های جبری1384/2/10-16مازندرانبابلسر
5سفر هیأت امریکایی مرکز جستجو در زمینه‌‌های مشترک1384/2/15-30تهران، اصفهان، شیرازتهران، اصفهان، شیراز
6کارگاه آموزشی بین‌المللی ژنتیک و بیولوژی مولکولی آرتمیا1384/7/4-8ارومیهارومیه
7اولین اجلاس سرطان مری و کاردیا1384/9/22-23مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبدتهران
8اولین کارگاه بین‌المللی علوم و فناوری نانو1384/9/26-30 کاشانکاشان
9کارگاه بین‌المللی تجزیه و تحلیل داده‌های نجوم1384/10/15-29 صنعتی اصفهاناصفهان

سال 1383
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1نشست آقای کاتپالی ‌راجو سرینی ‌واسان
رئیس مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام
1383/02/22-25تبریز، اصفهان، یزدتبریز، اصفهان، یزد
2کالج بین‌المللی کریستال‌های مایع و پلیمرها1383/6/14-20تبریزتبریز
3کارگاه بین‌المللی علم سنجی1383/6/27-29مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورتهران
4پنجمین کارگاه بین‌المللی آرتمیا1383/6/31-7/5ارومیهارومیه
5سومین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن1383/10/5-9شهید باهنر کرمانکرمان
6سمینار بین‌المللی همکاری‌های ایران و بریتانیا در آموزش عالی1383/11/30-12/1شهید چمران اهوازاهواز
7اولین کارگاه منطقه‌ای تکنیک‌های غنی‌سازی آرتمیا و روتیفر1383/12/17-22ارومیهارومیه

سال 1381
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1اولین کارگاه منطقه‌ای ماده چگال محاسباتی1381/01/27صنعتی اصفهاناصفهان

سال 1380
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1همایش ملی علم‌سنجی1380/12/07مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانتهران
سال 1378
 عنوانتاریخدانشگاه/ مرکز آموزشی-پژوهشی همکارشهر
1کارگاه فیزیک خورشیدیمرداد 1378اصفهاناصفهان