برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های منطقه ای/ بین المللی
مرکزمطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در برقراری همکاری‌های علمی و تبادل افکار و آراء میان صاحبنظران داخلی و خارجی اقدام به برگزاری همایش های بین المللی در موضوعات مختلف نموده است. این مرکز از سال 1389 نیز با برگزاری سالانه این همایش‌ها در برقراری همکاری‌های علمی، آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران سراسر جهان و برقراری ارتباطات با اندیشمندان داخل کشور که خود یکی از اهداف مد نظر مرکز به شمار می‌ رود گام‌های مؤثری برداشته است. همچنین قابل ذکر است این مرکز از سال 1391 مسئولیت کمیتۀ بین‌الملل دبیرخانۀ دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را نیز به عهده گرفته است.