لیست کارگاه‌ها و کنفرانس‌های حمایت شده
سال 1393
دانشگاهعنوان همایش یا کارگاهنام مجری طرحردیف
صنعتی اصفهانجبر دیفرانسیلی و مباحث مرتبطامیر هاشمی1
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورمحمدابویی اردکان2
موسسه آموزش عالی مازیارطراحی برای با هم بودن از خانه به شهررضا سالاریان3
علم و صنعتچهارمین کنفرانس آکوستیک و ارتعاشاتحمید احمدیان4
شیلات فارسروش‌های کنترل و ریشه کنی بیماری VHS در مزارع قزل‌آلای رنگین‌کمانسید محمدرضا سعادت5
علم و صنعتکنفرانس بین‌المللی شهرسازی و جریان‌های فضاییاحمد اخلاصی6
فردوسی مشهدرایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعاتعابدین واحدیان7
تربیت مدرس5امین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانوعلی ایرانمنش8
موزه علوم و فناوریترویج علم در موزه‌ها و مراکز فرهنگیسیف ا.. جلیلی9
صنعتی شریفاولین مدرسه بین‌المللی فیزیک مواد پیشرفته در زمینه‌های سیستم‌های قویمحمد اخوان10
کاشانبایونیک و پارامتریکعلی عمرانی‌پور11

سال 1392
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
الزهراء سحمایت از دعوت آقای دکتر صالح فاضل السامرایی استاد دانشگاه امارات متحده عربی رقیه رستم پور1
انجمن ایرانی تاریخمطالعات تاریخ ایران در دوره صفویهنزهت احمدی2
انجمن جامعه شناسی ایرانبررسی آراء والترشتاینسیدمحمد امین قانعی راد3
بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهریهمایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری رهمحمد مطهری4
پژوهشگاه رویان  چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی باروریشاهرخ تهرانی نژاد5
موسسه فرهنگی هنری پیشگامان جهاد فرهنگیآشنایی با طب سنتی ایرانیمیثم نعمتی6
جهاد دانشگاهی علم و صنعتپنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکیحمیدرضا طیبی7
خواجه نصیرالدین طوسیسومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتخدایگان8
 تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانو ساختارحسین عبدی زاده9
صنعتی امیرکبیرسومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیونمسعود  شفیعی10
پژوهشکده علوم و فناوری نانوپنجمین کنفرانس بین المللی نانو ساختارها  ایرجی زاد11
شهرکردو آنالیز داده های حاصل از آن RNA-seq  فناوری نوینبهروز شیران 12
مازندراندهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی رئوف13
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران پنجمین همایش بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی غلامعلی منتظر14
 ارومیه همایش بین المللی نجات دریاچۀ ارومیه ناصر آق15

سال 1391
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
انجمن مهندسان مکانیک ایرانبیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکعلی اکبر صابری1
انجمن ایرانی تاریخفرهنگ و تمدن ایران در دورۀ سلجوقیانعلی محمد ولوی2
انجمن علمی روابط بین المللصلح و روابط بین الملل، رویکرد ایرانی-اسلامیارسلان قربانی3
تهرانهمایش بین المللی تحقیق در عملیات و بهینه سازیمجید سلیمانی4
فردوسی مشهدکارگاه آموزشی بین المللی زیست شناسی سامانه ها: شبیه سازی فرآیند های بیولوژیکی با استفاده از مدل های ریاضیاحمدی5
انجمن زبان و ادبیات عربیحمایت از سخنرانان دکتر محمدصابر عبید و دکتر خلیل شکری هیاسعبدالحسین فقهی6
الزهراء سبررسی آخرین نظریات و تئوری های مطرح در خصوص بلاغت عربی و بررسی نقش مطالعات خاورشناسان و غرب شناسان در فرهنگ و ادبیا ت عربیبتول مشکین فام7
صنعتی امیر کبیرهمایش تولید ملی نیروی کار و سرمایه انسانیعلیرضا رهایی8
علامه طباطبائیترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملیحسین ملانظر9
هرمزگانبررسی مسائل صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیاناحسان کامرانی10
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیدومین همایش بین المللی مدل سازی گیاه، آب، خاک و هوامحمدجواد خانجانی11

سال 1390
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
انجمن جامعه شناسی ایرانتفكر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصرسیدمحمد امین قانعی راد1
علم و صنعت ایرانهشتمین كنگره سرامیك ایرانحسین سرپولكی2
 تهراندهمین کنفرانس بین المللی تجارت بین الملل و کارآفرینی: راه کارهایی برای توسعه پایدار در آسیارضوی3
صنعتی امیرکبیرنوزدهمین کنفرانس مهندسی برقحیدرعلی طالبی4
سیستان و بلوچستانبزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامهاکبری5
سیستان و بلوچستانهمایش بین المللی قرآن و مدیریتاحمد اکبری6
صنعتی شریفسمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنالرسول جلیلی7
صنعتی شریفکارگاه آموزشی مبانی مفهومی فیزیك كوانتمیرسول جلیلی8
صنعتی شریفسومین همایش بین المللی سیستم ها و فناوری الکترونیک قدرت و محرکه های الکترونیکیحسین مختاری9
صنعتی شریفسمپوزیوم بین المللی علوم كامپیوتر و مهندسی نرم افزاررسول جلیلی10
فردوسی مشهدهشتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایرانبختیار شعبانی ورکی11
هرمزگاناکولوژی جنگل های حرا در خلیج فارس با تاکید بر جنبه های جامعه شناختی آناحسان کامرانی12
مؤسسه اندیشه و قلمارزیابی پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی و صنعتینصیری13

سال 1389
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
انجمن مطالعات و برنامه درسی ایرانهمایش بین المللی آموزش علوم و تكنولوژی با تاكید بر جهان اسلامفرهاد افتخارزاده1
پژوهشكده علوم محیطیعلوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانهومان لیاقتی2
تربیت مدرسجداسازی و تخلیص سلول های بنیادی سرطانی با روش انتخاب مثبت و منفیمنصوره موحدین3
جهاد دانشگاهی استان هرمزگاناستفاده از خاك های شور و آب دریا برای كشت گیاهان شورپسندسیف ا...  فرمحمدی4
 خواجه نصیرالدین‌طوسیامنیت در شبكه های اقتضایی و حسگرمحمود احمدیان5
الزهراء سهشتمین كنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان انگلیسی ایرانانسیه خزعلی6
تهرانسومین كنفرانس و كارگاه نظریه گروههارشید زارع نهندی 7
ارزیابی كیفیت در نظام دانشگاهیارزیابی كیفیت در نظام دانشگاهیشهرام رایگان8
 صنعتی اصفهانهفتمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنایعمهدی صالحی 9
 هرمزگانManagement and Law of Sustainable Fishers in the GULF: Suggestion from International and Comparative law "احسان كامرانی10
انجمن مدیریت تکنولوژی ایرانچهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری با محوریت فناوری های برتر، صنایع پیشرفته و رفاه اجتماعیحبیب ا... طباطبائیان11
مؤسسه ملی اقیانوس شناسیبررسی نتایج اولیه حاصل از مطالعه رسوبات غاری برای آشکارسازی تغییرات اقلیم در نواحی ساحلی و دریایی ایرانوحید چگینی12
 تهران انسان شناسی جسمانی دوران پیش از تاریخ ایران و باستان جانور شناسی ایرانهایده لاله  13
مؤسسه صنعتی احداثاولین كنفرانس بین المللی ماندگاری، ظرفیت سازی و توانمندی سازی سازمان های پروژه محورگلسرخی14

سال 1388
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطاتدومین كنفرانس شهر الكترونیكیحبیب ا... اصغری1
 سیستان و بلوچستانهمایش بین المللی بزرگداشت یكصد و سی و دومین سال تولد علامه اقبال لاهوریاحمد اكبری2
مركز تحقیقات سیاست علمی كشورهمایش پایلوت آینده نگاری مناسب ترین فناوری های ایران 1404آریا الستی3
تربیت مدرسسومین كنفرانس و كارگاه ریاضی- شیمی علی ایرانمنش4
 مازندرانپنجمین سمینار جبر خطی و كاربردهای آنعلی تقوی5
مرکز تحقیقات سرطانكنگره بین المللی استفاده از بیوتكنولوژی دریائی در درمان سرطانپیمان حداد6
تهرانکنفرانس بین المللی کارآفرینی: با تأکید بر داده های دیده بان جهانی کارآفرینیسید مصطفی رضوی7
تهرانچالش های دین و مدرنیته در جوامع خاومیانهسراج زاده8
مركز ملی اقیانوس شناسیاثرات مخاطرات دریایی بر سواحل ایرانی دریای عمانحمید علیزاده9
 مازندراناولین كارگاه آموزشی رده بندی گیاهان گرامینهآرمان محمودی10
انجمن متخصصان گوارش و كبد ایراندومین كنگره خاورمیانه- آفریقای سرطان های دستگاه گوارشرضا ملك زاده11

سال 1387
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
تهرانهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکوحید اصفهانیان1
صنعتی نوشیروانی بابلدوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره هاعلی اکبر رنجبرکنی2
 هرمزگانکارگاه آموزشی اکولوژی و رفتارشناسی ماهی گل خورک در جنگل های حرا خلیج فارساحسان کامرانی3
صنعتی اصفهانکارگاه آمار و احتمال فازیمحمود طاهری4
هرمزگانکارگاه آموزشی اکولوژی و رفتارشناسی خرچنگ ویلن زن در سواحل خلیج فارساحسان کامرانی5
صنعتی شریفدومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابیمهدی بهزاد6
 سیستان و بلوچستانکارگاه آموزشی زبان ها و گویش ها در ایراناحمد اکبری7
صنعتی امیرکبیردومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایرانجمال شهرابی8

سال 1385
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
تهرانکنفرانس بین‌المللی خودی از نگاه دیگریژاله کهنویی‌پور1
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانانجمن بین‌المللی پارک‌های علمی آسیاقاسم مصلحی2
مرکز تحقیقات سیاسی کشورکارگاه آموزشی سیاست‌گذاری علم و فناوریآریا الستی3
فردوسی مشهددومین سمپوزیوم بین‌المللی بیولوژی و تکنولوژی زعفرانمحمد رحیمی‌زاده4
 تربیت معلم آذربایجانکارگاه آموزشی بهگزینیاحمدیان5
 صنعتی امیرکبیرکنفرانس مهندسی برقروزبه معینی مازندران6
تهرانسمپوزیوم روند نوین بیولوژی سلولی سرطانمینا تبریزی7
مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام‌خمینیکنگرۀ بین‌المللی سرطان کودکعلیرضا موسوی جراحی8
انجمن سم‌شناسی و مسمومیت‌های ایراننهمین همایش سم‌شناسی ایرانمهدی بلالی مود9
صنعتی شریفمدرسه و کارگاه پژوهشی در محاسبات کوانتومیابوالحسن وفایی10
 فردوسی مشهدکنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران سیدین11
وازرت علوم، تحقیقات، و فناوریسیزدهمین نشست گروه آکادمیک اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هندارسلان  قربانی12
صنعتی امیرکبیرپانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیکمجتبی صدیقی13

سال 1384
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
اصفهاننقش انسان ب کیفیت خاک در مناطق خشک و نیمه خشکمحمدعلی ‌حاج‌عباسی1
 زن در تاریخ ایران معاصرفخرالسادات محتشمی‌پور2
  تهرانسومین همایش آموزشی زبان انگلیسیژاله کهنویی‌پور3
یزدکنفرانس ریاضیعباس بهجت4
 زنجانسیزدهمین کنفرانس مهندسی برقعسکریان5
 شهید بهشتیسمینار مهندسی مالی و مدیریت ریسکمحمد ذکایی6
  صنعتی امیرکبیردومین کنفرانس بین‌المللی فناوری و اطلاعات دانشمحمدکاظم اکبری7
 هرمزگانزمین‌شناسی دریایی با تاکید بر خلیج‌فارساحسان کامرانی8
مؤسسه تحقیقات پسته کشورسیمپوزیوم بین‌المللی پسته و بادامامان ا... جوان‌شاه9
مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانبرگزاری مدرسه پایه‌های گروبنر و کاربردهای آنرشید زارع نهندی10

سال 1383
دانشگاه / پژوهشگاهعنوان گردهمایی / کارگاه آموزشیدبیر گردهمایی /کارگاه آموزشیردیف
سازمان منطقه آزاد قشمکارگاه آموزشی کشف و پرورش قارچ‌های خوراکی گرما دوست مناسب با شرایط جنوب کشورسیدفخرالدین ‌انوار1