فراخوان 1396 برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ICED)

نحوه مشارکت
·         اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی می‌توانند در صورت تمایل به دعوت از دانشمندان ایرانی مقیم خارج صاحب نظریه  و کرسی بین‌المللی برای بهره‌مندی از برنامۀ آیسد درخواست‌های خود را 6 ماه پیش از موعد به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال نمایند.
·         دانشگاه‌هایی که تمایل به بهره‌مندی از حضور استاد مدعو را دارند، باید 6 ماه پیش از حضور آن استاد مراتب را به مرکز مطالعات اعلام کنند.
·        ·         پرداخت بخشی از هزینه‌های سفر سخنران مدعو (بلیط رفت و برگشت پروازهای خارجی (Economy Class)، هزینۀ اقامت در ایران و پذیرایی در ایران تا حداکثر 5 روز توسط مرکز مطالعات انجام خواهد گرفت.

 
مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال تقاضا برای شرکت در برنامه:
  1. فرم تقاضای شرکت در برنامۀ آیسد
  2. سوابق علمي متقاضی و استاد مدعو
  3. نامۀ ابراز تمايل طرف مورد نظر در خارج از ایران جهت همکاری
  4. ارائه چکیده و محورهای سخنرانی استاد مدعو
  5. نامه تاییدیه رسمی معاونت پژوهشی یا مدیر کل امور بین‌الملل دانشگاه یا مرکز پژوهشی طرف ایرانی

 
زمان دریافت تقاضا و اعلام نتایج:
دریافت تقاضاها در دو نوبت از اول اسفند تا پایان اردیبهشت ماه و اول شهریور تا پایان آبانماه هر سال است و اعلام نتایج دو ماه پس از پایان مهلت ثبت تقاضا صورت خواهد پذیرفت.