سیمرغ سال 1392
سخنرانان مدعو
آقای پروفسور منیر فاشه
آقای دکتر یوسف پروگلر

سوابق علمی و پژوهشی سخنران مدعو
آقای پروفسور منیر فاشه
آقای دکتر یوسف پروگلر

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مراکز آموزشی-پژوهشی و یا دانشگاه‌‌های همکار
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه شهید چمران اهواز

عناوین سخنرانی
منیر فاشه:  علم فهم یا علم وهم؟
یوسف پروگلر: چشم‌اندازها و خطرات تعلیم و تربیت آنلاین  -  بو‌م‌شناسی، تعلیم و تربیت، و اخلاق       

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای پروفسور منیر فاشه
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
پنج‌شنبه1392/12/08هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی انجمن یادگیری الکترونیک ایران (یادا)8:00-18:00
دوشنبه1392/12/12دانشگاه هنر اصفهان15:00 – 12:00

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای دکتر یوسف پروگلر
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
چهارشنبه1392/12/07هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی انجمن یادگیری الکترونیک ایران (یادا)8:00-18:00
دوشنبه1392/12/12دانشگاه شهید چمران اهواز12:00- 10:00