سیمرغ سال 1391
سخنران مدعو
آقای دکتر تورستن پتبرگ
سوابق علمی و پژوهشی سخنران مدعو

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مراکز آموزشی-پژوهشی و یا دانشگاه‌‌های همکار
دانشگاه الزهراء (س)، تهران
دانشگاه ادیان و مذاهب، قم
دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
دانشگاه رازی،کرمانشاه

عناوین سخنرانی
تکاپوی فرهنگ‌ها برای صیانت از گنجینه‌های کلامی خود
گفتگوی تمدن‌ها و مقاومت در برابر تبدیل آن به تک‌گویی غربی
حق مالکیت معنوی فرهنگ‌ها

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای دکتر پتبرگ
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
شنبه1391/09/11دانشگاه سیستان و بلوچستان14:00 – 12:00
سه‌شنبه1391/09/12دانشگاه الزهراء (س)12:00- 10:00
شنبه1391/09/13دانشگاه رازی17:00- 15:00
دوشنبه1391/09/15دانشگاه ادیان و مذاهب10:00-12:00

 فیلم سخنرانی آقای دکتر تورسن پتبرگ با موضوع "تکاپوی فرهنگ‌ها برای صیانت از گنجینه‌های کلامی خود" در دانشگاه رازی کرمانشاه