سیمرغ سال 1389
سخنران مدعو
آقای پروفسور سی.کی. راجو
سوابق علمی و پژوهشی سخنران مدعو

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مراکز آموزشی-پژوهشی و یا دانشگاه‌‌های همکار
دانشگاه الزهراء (س)، تهران
دانشگاه ادیان و مذاهب، قم
مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه، آذربایجان شرقی
مجمع عالی حکمت اسلامی، قم

عناوین سخنرانی
اسلام و علم
ریاضیات و دین
مسائلی در تاریخ نجوم
تاثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای پروفسور راجو
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
شنبه1389/12/14دانشگاه الزهراء (س)09:00-12:30
یکشنبه1389/12/15دانشگاه ادیان و مذاهب10:00-12:00
یکشنبه1389/12/15مجمع عالی حکمت اسلامی14:00-16:00
سه‌شنبه1389/12/17مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه10:00-12:00


 فیلم سخنرانی پروفسور راجو با موضوع "اسلام و علم" در دانشگاه الزهراء (س)
 فیلم سخنرانی پروفسور راجو با عنوان " تاثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر" در مجمع عالی حکمت اسلامی قم- 1389/12/15