درخواست شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
در خواست های خود را همراه مدارك لازم به آدرس زیر ارسال نمایید:
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی  بین المللی (CISSC)
خیابان كریمخان، نبش خیابان شهید دكتر حسن عضدی، ساختمان سازمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول، مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی   
برای دریافت هرگونه اطلاعات با تلفن 88909510 تماس بگیرید.