حمایت های صورت گرفته دانشجویان
دورۀ نهم اسفند ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
 • آقای مسعود افشاری مفرد
  • رشته تحصیلی: سیاست‌گذاری علم و فناوری
  • دانشگاه محل تحصیل: تربیت‌مدرس
  • نام همایش: The 4th International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM, 2014)
  • محل همایش: پاریس، فرانسه
  • زمان برگزاری همایش: May 21-22, 2014
  • عنوان مقاله: Do readiness factors matter in E-Government?
دورۀ هشتم شهریور ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 2 نفر
دورۀ هفتم تیر ماه 1392
تعداد متقاضیان 4 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 3 نفر
دورۀ ششم اردیبهشت ماه 1392
تعداد متقاضیان 8 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 0 نفر
 • به رغم دریافت و بررسی مدارک رسیده به تشخیص کمیتۀ داوران هیچ یک از این مقالات با زمینه‌ها و رویکردهای حمایتی مرکز مطابقت نداشت.
دورۀ پنجم دی ماه 1391
تعداد متقاضیان 12 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
دورۀ چهارم آبان ماه 1391
تعداد متقاضیان 10 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 1 نفر
دورۀ سوم شهریورماه 1391
تعداد متقاضیان 17 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 2 نفر
 • آقای محمدرضا گرمسیری
  • رشته تحصیلی: مهندسی معدن- فرآوری مواد
  • دانشگاه محل تحصیل: شهید باهنر کرمان
  • نام همایش: International Mineral Processing Congress
  • محل همایش : هندوستان / دهلی‌نو
  • زمان برگزاری همایش: September 24-28, 2012
  • عنوان مقاله: Effectiveness of Variable Factors Affecting the Efficiency of Deep Cone Thickener
 • خانم حسنی محمدی منور
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش: International Conference on Agriculture, Chemical and Environmental Sciences (ICACES'2012)
  • محل همایش : امارات متحده عربی / دبی
  • زمان برگزاری همایش: October 6-7, 2012
  • عنوان مقاله: Prediction of Fatty acid Contents of Caviar from Caspian Sea (Iran) using NIR Spectroscopy
دورۀ دوم تیرماه 1391
تعداد متقاضیان 20 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 7 نفر
 • احمد طاطار
 • احسان نعمت‌اللهی
  • رشته تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش: World Academy of Science & Technology
  • محل همایش: فرانسه / پاریس
  • زمان برگزاری همایش: November, 28-29, 2012
  • عنوان مقاله: New definitions and methods for evaluate Intercropping systems
 • مهدی پرویزی
  • رشته تحصیلی: فلسفه اسلامی
  • دانشگاه محل تحصیل: باقرالعلوم(ع)
  • نام همایش: World Conference on Islamic Thought (WCIT, 2012)
  • محل همایش: مالزی / پراک
  • تاریخ برگزاری همایش: September 11-12, 2012
  • عنوان مقاله: The Possibility of Teaching Philosophy at the pre-school Level
 • اشکان ذوالریاستین
  • رشته تحصیلی: مهندسی مواد
  • دانشگاه محل تحصیل: خواجه نصیرالدین طوسی
  • نام همایش: The 2nd International Conference Nanomaterials: Applications and Properties-2012
  • محل همایش: اوکراین / آلوشتا
  • تاریخ برگزاری همایش: September 17-22, 2012
  • عنوان مقاله: The Possibility of Teaching Philosophy at the pre-school Level
 • امیر فولادی تجر
 • ابراهیم خلیلی
 • مهدی بهرامی
  • رشته تحصیلی: فلسفه هنر
  • دانشگاه محل تحصیل: ادیان و مذاهب
  • نام همایش: World Conference on Islamic Thought, WCIT, 2012
  • محل همایش: مالزی /پراک
  • تاریخ برگزاری همایش: September 11-12, 2012
  • عنوان مقاله: Aesthetics and beauty in Quran
دورۀ اول پاییز 1390
تعداد متقاضیان 29 نفرتعداد پذیرفته‌شدگان 13 نفر
 • محمد نیکخو
 • محسن غدیریان‌فر
  • رشته تحصیلی: مکانیزاسیون کشاورزی
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012)
  • نام شهر/ کشور میزبان: پننگ/ مالزی
  • زمان برگزاری همایش: 12-11 فوریه 2012
  • عنوان مقاله: Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management System of Kar
 • پویا حاجبی
 • عباس روزبهانی
 • کامران رضایی توابع
  • رشته تحصیلی: مهندسی شیلات
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012)
  • نام شهر / کشور میزبان: پننگ / مالزی
  • زمان برگزاری همایش: 12-11 فوریه 2012
  • عنوان مقاله:Biological Study of Shadadroud River in Kerman Province, Iran
 • رضا مهرابی
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
  • نام همایش: International Conference on Mechanic and Materials Research (ICMMR,2012)
  • نام شهر / کشور میزبان: Xiamen / چین
  • زمان برگزاری همایش: 15-14 فوریه 2012
  • عنوان مقاله:Numerical Implementation of Thermomechanical Constitutive Model for Shape Memory Alloys using Return mapping Algorithm and Microplane Theory
 • محمدجواد خوش‌گفتار
 • معصومه آزادگان
 • هادی صفائی پور
  • رشته تحصیلی: معماری
  • دانشگاه محل تحصیل: تربیت مدرس
  • نام همایش: Domes in the World
  • نام کشور میزبان: فلورانس/ ایتالیا
  • زمان برگزاری همایش: 23-19 مارس 2012
  • عنوان مقاله: Typology of Khashkhashis (Stiffeners) in Discontinuous Double-shell Domes
 • مصطفی باقری
  • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
  • دانشگاه محل تحصیل: امیرکبیر
  • نام همایش:1st IAA Conference on Dynamics and Control of Space Systems (DyCoSS' 2012)
  • نام کشور میزبان: پورتو / پرتقال
  • زمان برگزاری همایش: 21-19 مارس 2012
  • عنوان مقاله:Stable Design of Attitude Control for a Spacecraft
 • زهره نصرت خوارزمی
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:The Critique of the Orientalized Iranian Intellectuals Influenced by the American Liberal Democracy Paradigm & the Growing Anti-Americanism in Iran
 • زینب قاسمی طاری
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:From a Peripheral to a Pivotal Field of Study: Iranian Studies in the United States
 • فاطمه شفیعی سروستانی
  • رشته تحصیلی: مطالعات جهان- آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل: تهران
  • نام همایش:International American Studies Association (IASA), 5th World Congress
  • نام کشور میزبان: ریودوژانیرو / برزیل
  • زمان برگزاری همایش: 29-27 جولای2011
  • عنوان مقاله:How Hollywood Portrays Iran and Iranians as Terrorists and Threats to the United States Specifically after the Iranian Revolution in 1979