حمایت از برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی حمایت از اجرای دوره‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی را برعهده دارد. هدف این برنامه حمایت از جریان ارتباطی داشمندان بین‌المللی، و حمایت از سفرهای علمی دانشمندان جوان می‌باشد. مرکز می‌تواند مستقیماً برگزاری یا حمایت مالی کامل "گردهمایی‌ها" و "همایش‌های" علمی منطقه‌ای یا بین‌المللی را که سطح علمی بالایی دارند به عهده گیرد.