جوامع یادگیرنده

"جوامع یادگیرنده" شبكه‌ای از متفكران، فعالان، سازمان‌ها و جوامع محلی در سرتاسر دنیا (اكثراً از كشورهایی در آسیا، آمریكای‌جنوبی و آفریقا) را در بر می‌گیرد که برای باز‌تعریف پدیده‌هایی كه بر اثر استعمار، مدرنیته، و توسعه اقتصادی یك‌جانبه برای ما نامرئی شده است، در تلاشند. این شبكه می‌كوشد تا تنوع، سلامت، و زیبایی موجود در جوامع را با ایجاد جایگزین‌های نوین برای بهتر زیستن، بدان‌ها باز‌گرداند و می‌كوشد تا دسته‌بندی‌هایی نظیر مدرن/ سنتی، شرقی/ غربی، توسعه یافته/ نیافته و جسم/ جان را در هم بشكند.

شبكه جوامع یادگیرنده كوشیده است تا با برگزاری نشست‌های سالانه به همراهی اعضای فعال و دیگر شركت‌كنندگان علاقه‌مند تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشته و به شكل‌دهی بهتر مسیر پیش رو بپردازد. دو نشست اول از سری نشست‌های جوامع یادگیرنده در هند و در شهرهای اودایپور و بمبئی در سال‌های 2002 و 2004 برگزار شد. در پایان سال 2004 سومین نشست در اردن ترتیب داده شد؛ چهارمین نشست این گروه در برزیل در سال 2005 ؛ نشست پنجم در پاكستان در سال 2006 برگزار شد. ششمین نشست این گروه در تهران در سپتامبر 2007 توسط مركز مطالعات و همكاری های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

برخی از دلایل برگزاری این نشست توسط مرکز به اختصار در ذیل ذكر شده اند:
  1.  اصول، ارزش‌ها، و جهان‌بینی‌های شبكه جوامع یادگیرنده دیدگاهی نوین در رابطه با اوضاع كنونی دنیا را رقم می‌زند و گرایش‌ها و روندهای موجود "پیشرفت" و "توسعه" كه توسط فرهنگ‌های غربی تبلیغ و توسعه یافته‌اند را به چالش می‌كشد.
  2.  رهایی از دسته‌بندی های شرقی/ غربی، توسعه یافته/ نیافته، مدرن/ سنتی، كه در كانون فعالیت‌های جوامع یادگیرنده قرار دارند، با اصل "نه شرقی، نه غربی" جمهوری اسلامی مطابقت می‌كند. هم اكنون ایران مرحله دشواری را در دفاع و تعریف حق و پیمودن راه خود طی می‌كند و تجربیات گوناگون شبكه جوامع یادگیرنده می‌تواند منبع بینش‌ها و نگرش‌های جدیدی برای ما باشد.
نظام تعلیم و تربیت مدرن نه تنها به عنوان ستون اصلی استعمار و حامی سلطه غرب عمل می‌كند، بلكه سلامت فردی و اجتماعی ما را به شدت تخریب نموده‌است؛ و محیط‌زیست را تحت عنوان نادرست توسعه نابود كرده؛ و توانایی یادگیری را از ما ربوده است. برای ایران مهم است كه علی‌رغم بسیاری از كشورها،دنباله‌روی كوركورانه گرایش‌های جهانی‌سازی نباشد. این تحول از حوزه‌های روش‌شناسی فراتر رفته و باید مقوله‌های بنیادی تعلیم و تربیت، یعنی دیدگاه‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی آن را نیز در بر گیرد.
 
فیلم کنفرانس جوامع یادگیری