اهداف و وظایف مرکز
1. مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی و توسعه علمی کشور با استفاده از متخصصان و کمک تشکل‌های تخصصی و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی.
2. برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی.
3. گسترش و تسهیل ارتباط علمی میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و مراکز علمی و بین‌المللی با توجه به اولویت‌های پژوهشی و مزیت‌های نسبی کشور.
4. شناسایی امکانات علمی بین‌المللی برای رفع نیازهای پژوهشی کشور.
5. بررسی و ارزیابی میزان حضور مستمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های تولید دانش در جهان و کمک به ارتقاء آن.